Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů - nástup ke studiu podzim 2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 7. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Čeština pro cizince

prezenční