Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2021/2022

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 18. 8. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

celoživotní kombinované