Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Animal physiology, immunology and developmental biology

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Animal physiology, immunology and developmental biology

prezenční

Animal physiology, immunology and developmental biology

kombinované