Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Bezpečnostní a strategická studia

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Bezpečnostní a strategická studia

prezenční