Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Sociální antropologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociální antropologie

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Sociální antropologie.

Sociální antropologie

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Mediální studia a žurnalistika

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Sociální antropologie

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Sociální antropologie

prezenční

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Sociální antropologie

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci