Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Social Policy and Social Work

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Social Policy and Social Work

prezenční

Social Policy and Social Work

kombinované