Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Tělesná výchova a sport

CŽV - bakalářské studium v akreditovaných studijních programech 2021/2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 18. 8. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Management sportu

celoživotní prezenční

Regenerace a výživa ve sportu

celoživotní prezenční

Regenerace a výživa ve sportu

celoživotní kombinované

Rozhodčí kolektivních her

celoživotní prezenční

Speciální edukace bezpečnostních složek

celoživotní prezenční

Speciální edukace bezpečnostních složek

celoživotní kombinované

Trenérství

celoživotní kombinované

Trenérství

celoživotní prezenční