Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2021/2022

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 18. 8. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

celoživotní kombinované

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

celoživotní prezenční