Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: podzim 2022)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2022

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy.

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

prezenční

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

prezenční

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

prezenční

Učitelství českého jazyka a literatury

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

prezenční

Učitelství historie pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

prezenční

Učitelství informatiky pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: