Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství pro mateřské školy

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitelství pro mateřské školy

prezenční

Učitelství pro mateřské školy

kombinované