Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Fremdsprachendidaktik

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

doktorský program
němčina
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Fremdsprachendidaktik

prezenční

Fremdsprachendidaktik

kombinované