Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Anatomie a fyziologie rostlin

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Anatomie a fyziologie rostlin

prezenční

Anatomie a fyziologie rostlin

kombinované

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.