Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

prezenční

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

kombinované