Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Archeologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Archeologie

prezenční

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Klasická archeologie

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Archeologie

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Archeologie
Filozofická fakulta prezenční

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: