Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Onkologie a hematologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Experimentální onkologie a nádorová biologie

prezenční

Experimentální onkologie a nádorová biologie

kombinované

Hematologie

prezenční

Hematologie

kombinované

Solidní nádory

prezenční

Solidní nádory

kombinované