Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta

Farmakognozie

Přijímací řízení do českých doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 23. 6. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Farmakognozie

prezenční

Farmakognozie

kombinované