Faculty of Law
Faculty of Law

Administrative Law

Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- program Právo a bakalářské programy, ak. rok 2019/2020

Bachelor's degree programme
Czech

I wish to study as a single-subject programme

During your single-subject studies, you will focus fully on the study of a given discipline in its entirety.

Administrative Law

celoživotní kombinované