Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematická biologie a biomedicína

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biomedicínská bioinformatika

prezenční

Epidemiologie a modelování

prezenční