Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Estetika

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Estetika

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Estetika

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Estetika
Filozofická fakulta prezenční