Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Lékařská mikrobiologie a imunologie

prezenční

Lékařská mikrobiologie a imunologie

kombinované

Patologie a soudní lékařství

prezenční

Patologie a soudní lékařství

kombinované