Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Dějiny umění

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Dějiny umění

celoživotní prezenční

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

CŽV - Dvousemestrální paralelní studium při akreditovaných bakalářských studijních programech + JP

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.