Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

FSpS: Rigorózní řízení (přihlášky od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 vč.)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 10. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

rigorózní řízení