Andragogika (angl.)

Doktorské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Andragogika (angl.)

Prezenční
v programu Pedagogika (čtyřleté)

Ph.D. Studies in English 2020/2021 - Spring 2021

Doktorské studium
angličtina