Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • Filozofická fakulta (změnit) • program Psychologie (změnit) • přijímací řízení MU do 28. 2. 2017

Filozofická fakulta

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Psychologie, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FF: Psychologie
Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 28. 2. 2017) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Obecné informace o univerzitě

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Telefon: 549 491 011, 549 491 130

E-mail: prihlaska@muni.cz

WWW stránky: http://www.muni.cz, http://is.muni.cz/prihlaska/

Obecné informace o škole

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly Lékařská, Právnická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta. K nim postupně přibyly Pedagogická fakulta (1946), Ekonomicko-správní fakulta (1991), Fakulta informatiky (1994), Fakulta sociálních studií (1998), Fakulta sportovních studií (2002). V současné době studuje na devíti fakultách MU více než 34 000 studentů v diplomových studiích. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita druhou největší vysokou školou v České republice. • doplnit více informací o škole