Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • obor Aplikovaná informatika (změnit)

Do zvoleného oboru nyní nelze přihlášku podat.