Omezeno naceloživotní studium (změnit) • Lékařská fakulta (změnit) • přijímací řízení LF do 6. 11. 2017; LF do 10. 8. 2017; LF do 30. 7. 2017


Lékařská fakulta

Foundation programme

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Obor:
Foundation programme, forma: tematické vzdělávání

Lékařská fakulta

Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/2018

Studijní program:
Ošetřovatelství, bakalářské studium
Obor:
Všeobecná sestra, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Všeobecná sestra, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Porodní asistence, bakalářské studium
Obor:
Porodní asistentka, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Specializace ve zdravotnictví, bakalářské studium
Obor:
Dentální hygienistka, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Fyzioterapie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Nutriční terapeut, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Optika a optometrie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Ortoptika, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Radiologický asistent, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Zdravotní laborant, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Specializace ve zdravotnictví, magisterské navazující studium
Obor:
Fyzioterapie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Intenzivní péče, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Intenzivní péče, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Nutriční specialista, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Optometrie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Všeobecné lékařství, magisterské studium
Obor:
Všeobecné lékařství, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Zubní lékařství, magisterské studium
Obor:
Zubní lékařství, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě

Lékařská fakulta

Přípravný kurz LF 2017/2018 pro studium na VŠ

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Obor:
Přípravný kurz, forma: tematické vzdělávání

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přípravný kurz LF 2017/2018 pro studium na VŠ

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Přihlašuje se od 1. 7. 2017 do 6. 11. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě

Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/2018

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Přihlašuje se od 25. 6. 2017 do 10. 8. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě

Foundation programme

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Přihlašuje se od 1. 4. 2017 do 30. 7. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o fakultě

Celoživotní vzdělávání v Obchodním centru MU

Nabídku celoživotního vzdělávání ostatních fakult MU lze nalézt kromě jejich webových stránek také v Obchodním centru MU.