Estetika

Doktorské studium

Estetika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Filozofická fakulta Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Estetika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Filozofická fakulta Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština