Russian Literature

Doctoral Studies

Faculty of Arts
Faculty of Arts

Russian Literature

Combined
in the programme Philology (4-years)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

Doctoral studies
Czech