Literární komparatistika

Doktorské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Literární komparatistika

Kombinované
v programu Filologie (čtyřleté)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

Doktorské studium
čeština