Omezeno nadoktorské studium (změnit) • Fakulta informatiky (změnit) • program Informatika (čtyřleté) (změnit)

Fakulta informatiky

Přijímací řízení do doktorského studia (studium od semestru Jaro 2018)

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Informatika (čtyřleté), doktorské studium
  • Smyslem doktorského studia je získat a následně prokázat dovednosti v oblasti vývoje a výzkumu v daném oboru, tedy v informatice, respektive v počítačových vědách. Na rozdíl od magisterského studia je doktorské studium ve své podstatě individuálním studiem pod vedením školitele, který svou odborností a dovednostmi garantuje odborný růst svých doktorských studentů.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

    Příjímací zkouška se koná 29. 1. 2018. http://www.fi.muni.cz/admission/doctoral/index.xhtml.cs

Obor nebo kombinace oborů:

FI: Informatika
Doktorské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Informatika
Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Informatika (angl.)
Doktorské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Informatika (angl.)
Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Počítačové systémy a technologie
Doktorské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Počítačové systémy a technologie
Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Počítačové systémy a technologie (angl.)
Doktorské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

FI: Počítačové systémy a technologie (angl.)
Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 12. 1. 2018) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2017/2018 (zahájení: jaro 2018)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Přijímací řízení do doktorského studia (studium od semestru Jaro 2018)

logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

Přihlašuje se od 12. 9. 2017 do 12. 1. 2018 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o fakultě