Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Filozofická fakulta (změnit) • přijímací řízení MU do 30. 4. 2016; FF do 30. 4. 2016

Filozofická fakulta

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2016/2017 (zahájení: podzim 2016)

Studijní program:
Archeologie, magisterské navazující studium
Obor:
Archeologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Klasická archeologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Pravěká archeologie Předního Východu, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Filologie, magisterské navazující studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Anglický jazyk a literatura, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Balkanistika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Baltistika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Český jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Filologicko-areálová studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Francouzský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Italský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Klasický řecký jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Latinský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Latinský jazyk a literatura středověku, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Literární komparatistika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Literatura a mezikulturní komunikace, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Mediteránní studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Německý jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Nizozemský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Norský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Novořecký jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Obecná jazykověda, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Polský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Portugalský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Ruský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Sdružená jihoslovanská studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Severoamerická kulturní studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Skandinávská studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Španělský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Ukrajinský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Filozofie, magisterské navazující studium
Obor:
Filozofie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Religionistika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Historické vědy, magisterské navazující studium
Obor:
Archivnictví, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Dějiny starověku, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Etnologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Historie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Muzeologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Muzeologie, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Pomocné vědy historické, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Humanitní studia, magisterské navazující studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
ESF: Ekonomie, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Francouzský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Historie, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Italský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Německý jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Pedagogika, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Portugalský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Ruský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Španělský jazyk a literatura, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Informační studia a knihovnictví, magisterské navazující studium
Obor:
Informační studia a knihovnictví, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Informační studia a knihovnictví, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Mezinárodní teritoriální studia, magisterské navazující studium
Obor:
Kulturní studia Číny, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, magisterské navazující studium
Obor:
Dějiny umění, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Estetika a kulturní studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hudební věda, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hudební věda, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Management v kultuře, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Management v kultuře, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Teorie a dějiny divadla, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Teorie a dějiny divadla, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Teorie interaktivních médií, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Teorie interaktivních médií, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Pedagogika, magisterské navazující studium
Obor:
Andragogika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Andragogika, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Pedagogika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Pedagogika, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Sociální pedagogika a poradenství, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Překladatelství a tlumočnictví, magisterské navazující studium
Obor:
Překladatelství anglického jazyka, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Překladatelství francouzského jazyka, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Překladatelství německého jazyka, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Překladatelství ruského jazyka, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Překladatelství španělského jazyka, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství pro střední školy, magisterské navazující studium
Obor:
PdF: Hudební výchova, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
PdF: Speciální pedagogika, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství estetické výchovy pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství estetické výchovy pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství historie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství historie pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství pedagogiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství pedagogiky pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství základů společenských věd pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství základů společenských věd pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství základů společenských věd pro střední školy, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
PdF: Výtvarná výchova, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové

Filozofická fakulta

Master's Degree Studies in English 2016/2017 (fee-paying programme)

Studijní program:
Filologie, magisterské navazující studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura (angl.), forma: magisterské navazující prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Master's Degree Studies in English 2016/2017 (fee-paying programme)

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Přihlašuje se od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2016/2017 (zahájení: podzim 2016)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením