Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • přijímací řízení MU do 30. 4. 2012

Fakulty a studijní programy

Co vás zajímá?

Lékařská fakulta
Specializace ve zdravotnictví
Filozofická fakulta
Filologie
Filozofie
Historické vědy
Informační studia a knihovnictví
Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Pedagogika
Překladatelství a tlumočnictví
Učitelství pro střední školy
Právnická fakulta
Veřejná správa
Fakulta sociálních studií
Humanitní environmentalistika
Mediální a komunikační studia
Mezinárodní teritoriální studia
Politologie
Psychologie
Sociální politika a sociální práce
Sociologie
Přírodovědecká fakulta
Antropologie
Biochemie
Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Experimentální biologie
Fyzika
Geografie a kartografie
Geologie
Chemie
Matematika
Pedagogická fakulta
Pedagogika
Speciální pedagogika
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro základní školy
Fakulta sportovních studií
Tělesná výchova a sport
Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomické teorie
Ekonomika a management
Finance a účetnictví
Hospodářská politika a správa
Kvantitativní metody v ekonomice
Biologie, chemie, geografie a geologie
Cizí jazyky, čeština a literatura
Ekonomie, finance a management
Historie, filozofie a umění
Informatika, programování a výpočetní technika
Matematika a fyzika
Medicína, zdraví a pečovatelství
Právo a veřejná správa
Psychologie, komunikace a společenské vědy
Tělesná výchova, fyzioterapie a výživa
Učitelství a pedagogika

Studijní obory

Algebra a diskrétní matematika
Analytická biochemie
Analytická chemie
Andragogika
Anglický jazyk a literatura
Anorganická chemie
Antropologie
Aplikovaná geografie
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Archeologie
Archivnictví
Baltistika
Bezpečnostní a strategická studia
Biofyzika
Biochemie
Biomolekulární chemie
Botanika
Bulharský jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Dějiny umění
Ekonomie
Environmentální studia
Estetika a kulturní studia
Etnologie
European Politics (angl.)
Evropská studia
Filologicko-areálová studia
Filozofie
Finance
Finanční matematika
Francouzský jazyk a literatura
Fyzická geografie
Fyzika kondenzovaných látek
Fyzikální chemie
Fyzika plazmatu
Fyzioterapie
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Genomika a proteomika
Geografická kartografie a geoinformatika
Geologie
Geologie pro kombinaci s archeologií
Geometrie
Historie
Hlasová výchova
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Hra na klavír
Hudební věda
Hudební výchova
Chemie konzervování - restaurování
Chemie životního prostředí
Informační studia a knihovnictví
Intenzivní péče
Italský jazyk a literatura
Klasická archeologie
Klasický řecký jazyk a literatura
Latinský jazyk a literatura
Latinský jazyk a literatura středověku
Literární komparatistika
Literatura a mezikulturní komunikace
Logika
Management sportu
Matematická analýza
Matematická biologie
Matematické a statistické metody v ekonomii
Matematické modelování a numerické metody
Matematika s informatikou
Materiálová chemie
Mediální studia a žurnalistika
Mediteránní studia
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Molekulární biologie a genetika
Muzeologie
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk a literatura
Norský jazyk a literatura
Novořecký jazyk a literatura
Nutriční specialista
Obecná jazykověda
Optometrie
Organická chemie
Ošetřovatelská péče v gerontologii
Pedagogika
Podniková ekonomika a management
Politologie
Polský jazyk a literatura
Pomocné vědy historické
Portugalský jazyk a literatura
Pravěká archeologie Předního Východu
Překladatelství anglického jazyka
Překladatelství francouzského jazyka
Překladatelství německého jazyka
Překladatelství ruského jazyka
Psychologie
Psychoterapeutická studia
Regionální rozvoj a správa
Religionistika
Ruský jazyk a literatura
Slavistika
Slovenský jazyk a literatura
Slovinský jazyk a literatura
Sociální geografie a regionální rozvoj
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika a poradenství
Sociální pedagogika a volný čas
Sociální práce
Sociologie
Sociologie (angl.)
Speciální andragogika
Speciální biologie
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika pro učitele
Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Srbský jazyk a literatura
Statistika a analýza dat
Strukturní chemie
Španělský jazyk a literatura
Teoretická fyzika a astrofyzika
Teorie a dějiny divadla
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství historie pro střední školy
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství informatiky pro základní školy
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby
Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Učitelství pedagogiky pro střední školy
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Učitelství zeměpisu pro základní školy
Ukrajinský jazyk a literatura
Veřejná ekonomika a správa
Veřejná politika a lidské zdroje
Veřejná správa
Veřejná správa (L'Administration publique)
Vizuální tvorba
Výtvarná výchova
Zoologie

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 vč.