Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • obor Aplikovaná informatika (změnit)

Fakulta informatiky

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2017/2018 (zahájení: jaro 2018)

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Aplikovaná informatika, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

FI: Aplikovaná informatika
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 11. 2017) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2017/2018 (zahájení: jaro 2018)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením