EN

Vyberte motiv:

Obor

Teoretická informatika

Navazující magisterské studium

Teoretická informatika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: podzim 2018)

Fakulta informatiky Informatika prezenční,  čeština čeština