E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno naceloživotní studium (změnit) • Právnická fakulta (změnit) • přijímací řízení PrF do 15. 8. 2017

Právnická fakulta

Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- obor Právo a specializované programy, ak. rok 2017/2018

Studijní program:
Právní specializace, bakalářské studium
Obor:
Mezinárodněprávní obchodní studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Obchodněprávní studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Vyšší justiční úředník, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Právo a právní věda, magisterské studium
Obor:
Právo, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Veřejná správa, bakalářské studium
Obor:
Teorie a praxe trestního a správního procesu, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Veřejná správa, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě

Právnická fakulta

Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- obor Právo a specializované programy, ak. rok 2017/2018

Studijní program:
Právní specializace, bakalářské studium
Obor:
Mezinárodněprávní obchodní studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Obchodněprávní studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Vyšší justiční úředník, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Právo a právní věda, magisterské studium
Obor:
Právo, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Veřejná správa, bakalářské studium
Obor:
Teorie a praxe trestního a správního procesu, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Veřejná správa, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- obor Právo a specializované programy, ak. rok 2017/2018

logo Právnická fakulta

Právnická fakulta

Přihlašuje se od 1. 3. 2017 do 15. 8. 2017 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě

Celoživotní vzdělávání v Obchodním centru MU

Nabídku celoživotního vzdělávání ostatních fakult MU lze nalézt kromě jejich webových stránek také v Obchodním centru MU.