Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Mezinárodní vztahy a evropská politika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Mezinárodní vztahy a evropská politika

prezenční

Mezinárodní vztahy a evropská politika

kombinované