Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Sociologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociologie

prezenční

Sociologie

kombinované

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Populační studia

prezenční

Populační studia

kombinované