Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Tělesná výchova a sport

CŽV - bakalářské studium v akreditovaných studijních programech 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Management sportu

celoživotní prezenční

Management sportu

celoživotní kombinované

Regenerace a výživa ve sportu

celoživotní prezenční

Regenerace a výživa ve sportu

celoživotní kombinované

Rozhodčí kolektivních her

celoživotní prezenční

Rozhodčí kolektivních her

celoživotní kombinované

Speciální edukace bezpečnostních složek

celoživotní prezenční

Speciální edukace bezpečnostních složek

celoživotní kombinované

Trenérství

celoživotní prezenční

Trenérství

celoživotní kombinované