Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná kineziologie

prezenční

Kondiční trénink

prezenční

Kondiční trénink

kombinované