Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Farmakologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Experimentální a aplikovaná farmakologie

prezenční

Experimentální a aplikovaná farmakologie

kombinované

Farmaceutická medicína

prezenční

Farmaceutická medicína

kombinované