Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Lékařská mikrobiologie a imunologie

prezenční

Lékařská mikrobiologie a imunologie

kombinované

Patologie a soudní lékařství

prezenční

Patologie a soudní lékařství

kombinované