Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Biomedicínské vědy

Přijímací řízení do PGS programu - akad. rok 2023/2024 - (zahájení: jaro 2024) - Biomedicínské vědy

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 10. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biochemie a molekulární biologie

prezenční

Molekulární medicína

prezenční

Morfologie buněk a tkání

prezenční