Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Biomedicínské vědy

Přijímací řízení do PGS programu - akad.rok 2024/2025 - (zahájení: podzim 2024) - Biomedicínské vědy

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biochemie a molekulární biologie

prezenční

Molekulární medicína

prezenční

Morfologie buněk a tkání

prezenční