Právnická fakulta
Právnická fakulta

Právo a právní věda

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

magisterský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Právo a právní věda

prezenční