Právnická fakulta
Právnická fakulta

Právo a právní věda

magisterský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Právo a právní věda

prezenční

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.