Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Fyzická geografie

prezenční

Geografická kartografie a geoinformatika

prezenční

Geoinformatika a regionální rozvoj

prezenční

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

prezenční

Sociální geografie

prezenční