Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce - podzim 2023

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

rigorózní řízení