Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Rigorózní řízení 2023/2024

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

rigorózní řízení