Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Mathematics and Statistics

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Algebra, Number Theory and Mathematical Logic

prezenční

Algebra, Number Theory and Mathematical Logic

kombinované

General Mathematics

prezenční

General Mathematics

kombinované

Geometry, Topology and Geometric Analysis

prezenční

Geometry, Topology and Geometric Analysis

kombinované

Mathematical Analysis

prezenční

Mathematical Analysis

kombinované

Probability, Statistics and Mathematical Modelling

prezenční

Probability, Statistics and Mathematical Modelling

kombinované