Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Německý jazyk a literatura

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Germanistická literární věda

prezenční

Germanistika jako věda o kultuře

prezenční

Německá jazykověda

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Německý jazyk a literatura

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci